Regelingen

Om het geld van het Gebiedsfonds goed te besteden zijn een aantal regelingen opgesteld.
De uitvoeringsregeling: voor bewonersgroepen in het Oostermoergebied.
De burenregeling: voor alle bewoners die binnen een afstand van 850 meter van een windturbine wonen.
De insluitingsregeling: voor bewoners die tussen twee turbinelijnen wonen tot en afstand van maximaal 1250 meter van een windturbine.
Voor het gebruik van de regelingen en de voorwaarden: zie de betreffende regeling.
Projectidee├źn kunnen worden ingeleverd bij uw dorpsorganisatie. Gebruik daarvoor de onderstaande mailadressen:

Gasselternijveenschemond: db.gasselternijveenschemond@gmail.com
Gasselternijveen: info@dorpscoopdebrug.nl
Nieuwediep: w.bruggeman1957@gmail.com
Gieterveen: dorpsbelangengieterveen@gmail.com