Bestuur

Het bestuur van het Gebiedsfonds Oostermoer bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Rein Munniksma, onafhankelijk voorzitter, Annen
Secretaris: Kai Waterreus, Dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen
Penningmeester: Gerda Sanders, Dorpsbelangen Gieterveen
Lid: Klaas Roelfsema, Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond
Lid: Pim Bruggeman, Dorpsbelangen Nieuwediep/Bareveld

De Raad van Toezicht telt de volgende leden:
Hans Haerkens, Gieten
Dirk Strijker, Eexterzandvoort
Rob Rietveld, Annerveenschekanaal

De statuten van de stichting zijn gepasseerd door notaris Erwin Akkerman te Zuidlaren op vrijdag 18 maart 2022. De stichting heeft de ANBI-status.