Uit het Gebiedsfonds worden plannen en projecten met een algemeen maatschappelijk doel of ter bevordering van duurzaamheid. 

Het Gebiedsfonds wordt gevoed met geld, dat de gemeente Aa en Hunze, de provincie Drenthe, het ministerie van EZK en het Windpark DDMO inleggen vanwege het realiseren van een groot windpark. 

Voor dit Gebiedsfonds gaat het om afspraken voor het deelgebied Oostermoer van het windpark, dit betreft het grondgebied van de dorpen Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen. 

Bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties  binnen dit deelgebied kunnen initiatieven indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen.                                                                                    

Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van de sociale cohesie, aan de verbetering van natuur, landschap en milieu en aan verduurzaming van o.a. woningen.  Het is niet de bedoeling dat dit fonds in de plaats treedt van andere mogelijke financiering, maar extra projecten mogelijk maakt.

De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)